سرمایه گذاری در نرم افزار (قسمت اول)

توسعه یک نرم افزار علیرغم نیاز به دانش عملیاتی/اجرایی خود به تخصص های متعددی نیازمند است. نرم افزار چه یک اپلیکیشن باشد چه یک وبسایت علاوه بر برنامه نویسان،‌ به افراد با تجربه ای نیاز دارد که با مرام و زبان ارائه خدمات در این فضا آشنا باشند. در یک پیش فرض اما ما قصد […]